Hopp til innhold

 

Hvem er vi

Sabona er en nær og engasjert bistandsorganisasjon som siden 2003 har jobbet for en bedre fremtid for menneskene i Zimbabwe. Vår viktigste jobb er å hjelpe barn og unge fra barneskole og hele veien gjennom høyere utdanning, og dermed skape håp og gi mennesker muligheten til å skape en bedre fremtid. Siden oppstarten har vi hjulpet 12 000+ barn i det konfliktfylte landet langt sør i Afrika.

Da Sabonas grunnlegger, Ynghild Solholm, startet å undervise på en skole i landsbyen Dopota i 1999, opplevde hun at barn besvimte av sult i klasserommet. Virkeligheten for de fleste barna er å gå sulten til sengs, men et barn som opplever sult har vansker med å lære. Sabonas matstasjoner på skolene gir barna ett næringsrikt måltid hver dag, og sørger for at fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme for å få hjelp til å finne mat velger å sende barna sine på skolen.

Utdanning, helse og ernæring er våre fokusområder. Tilgang til rent vann, mat, helsehjelp og arbeidsplasser på landsbygda er avgjørende for å hjelpe mennesker ut av fattigdom, og vi prioriterer prosjekter og bidrag basert på en helhetlig tilnærming.

Det er langt fra Norge til Zimbabwe. Fra lokalene våre i Oslo er det over 9 000 kilometer. Derfor har vi folk på bakken i Zimbabwe, som sikrer at vi kan arbeide nært med innbyggerne. Befolkningen er involvert og engasjert i prosjektene og dette eierskapet er viktig for å skape varige forbedringer.

Sabona har lang erfaring, og har som eneste organisasjon jobbet uavbrutt i Zimbabwe i snart 20 år under svært utfordrende forhold. På den tiden har vi nådd mange måI i samarbeid med lokalbefolkningen og kan i dag vise til gode resultater. Sabona består i dag av 6 ansatte i Norge og Zimbabwe, engasjerte støttespillere, et styre i hvert land, frivillige arbeidsgrupper og hele lokalbefolkningen. Vi har en sterk identitet og ønsket om å hjelpe sitter i DNAet vårt.

Drømmen er å få til varige forbedringer og å sette tydelige spor. Det er enkelt, men samtidig så vanskelig: Flere barn og unge må gå på skolen. Det er nøkkelen til en bedre fremtid. Men det koster å hjelpe. Sabona er en effektiv organisasjon og 90,1% av alle bidrag går til konkrete prosjekter i Zimbabwe. For å samle inn penger og engasjere givere har vi jevnlig konserter og eventer. Vi bruker svært få midler på innsamling og har en innsamlingsprosent på 98,4% (kilde: Innsamlingskontrollen). Vi er derfor avhengig av Sabonavenner, -faddere, donasjoner, samarbeidspartnere og engasjerte støttespillere. Vi vet at vi alene ikke er løsningen, men hvert barn med en ny fremtid er en seier for oss.

Sabona utgjør en forskjell. Det kan du også! Fordi vi er en liten organisasjon er vi sårbare og avhengige av bidrag. For å få kraft til å gjennomføre våre prosjekter må vi ha forutsigbarhet. Hvis du kan hjelpe oss med det, skal vi ordne resten.


Hvor jobber vi

Zimbabwe ligger i det sørlige Afrika. Befolkningen er om lag 13 millioner. Det er flere folkegrupper som bor i Zimbabwe, og majoriteten tilhører befolkningsgruppen Shona (85%). Minoritetsgruppen Ndebele (15%) bor i hovedsak i Matabeleland, som er den sørvestlige delen av Zimbabwe og grenser til Zambia og Botswana.

Sabona arbeider på grasrotnivå i Matabeleland (se kart) og prosjektene er tilknyttet skoler og klinikker i ulike landsbyer i Lupane og Hwange fylke (district) og områdene rundt Bulawayo, den nest største byen i Zimbabwe.

Utviklingen i Zimbabwe har gått i motbakke i flere år. Politisk uro og inflasjon har preget landet de siste årene. I tillegg står befolkningen ovenfor utfordringer knyttet til HIV/AIDS, klima og dårlig jordsmonn. Sabonas prosjekter møter disse utfordringene og skaper vekst og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Organisasjonen har klart å bli på grasrota og holdt liv i våre prosjekter gjennom landets vanskelige perioder. Vi jobber målbevisst for å hjelpe flest mulig og gi trygge rammer for gode prosjekter.

kart

 

Share on Facebook